Kategori Arkiver: Aktuelt

Rådgivning om CO2 udledning

CO2-UDLEDNING FRA BYGNINGER KAN REDUCERES MARKANT MERE, HVIS POLITIKERNE INDFØRTE INCITAMENTER TIL AT FORBEDRE DEN GAMLE BYGNINGSMASSE FREMFOR BLOT AT FOKUSERE PÅ NYT 0-ENERGI. Cirka en fjerdedel af al CO2-udledning i Danmark kommer fra energiforbruget i bygninger, og med blandt andet lavenergikrav til nyt byggeri er vi allerede i gang med at gøre noget ved det enorme forbrug af ressourcer til opvarmning […]