Hvad er konsekvenserne ved fugt i hjemmet?

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er din professionelle samarbejdspartner, når det kommer til afhjælpning af Fugt i hjemmet.

Det er i dag veldokumenteret blandt forskere, at der i fugtige bygninger er en overhyppighed af gener og symptomer blandt personer med længerevarende ophold i sådanne bygninger. Da Fugt i hjemmet har betydning for indeklimaet er det vigtigt at planlægge nybyggeri og bygningsrenovering under hensyntagen til, at problemer med fugt undgås.

Derfor bør en fugtteknisk vurdering af et byggeprojekt indgå i såvel projektfasen som i byggefasen, hvilket kan sikre fravalg af fugtsvage konstruktioner samt planlægning af byggefasen under hensyntagen til bl.a. korrekt oplagring af bygningselementer, nødvendig overdækning af konstruktioner, samt udtørring af byggefugt. ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde denne ydelse. Fugt i hjemmet kan gerere skimmelsvamp. Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der normalt forekommer i naturen, men skimmelsvampe kan også etablere sig i bygninger – såvel nye som gamle – dersom disse udsættes for fugt over en periode.

En uhensigtsmæssig skimmelsvampeforekomst i en bygning kan føre til en række forskellige indeklimasymptomer blandt brugerne. De symptomer der oftest rapporteres om er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, træthedsfornemmelse, koncentrationsbesvær og hovedpine.

Forskningsresultater viser, at særligt følsomme personer, der f.eks. lider af astma eller allergi, er mere følsomme overfor Fugt i hjemmet og skimmelforekomst end andre personer. Fugt i hjemmet og skimmelsvampevækst i bygninger er et problem der bør tages alvorligt.

Vær derfor opmærksom på om der forekommer muglugt (sommerhus- eller kælderlugt) i bygningen, eller om der forekommer fugtproblemer og/eller fugtindikationer. Forekommer der mistanke til en uacceptabel forekomst af skimmelsvamp i en bygning, kan ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen, samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger.

Ring for rådgivning
Denne side benytter Cookies for at forbedre din brugeroplevelse på hjemmesiden