Til fastlæggelse af en bygnings fugttekniske egenskaber, kan der være behov for udførelse af fugttekniske beregninger. Sådanne beregninger gennemføres f.eks. hvor der forekommer periodiske fugtproblemer i en bygning, samt hvor der rådgives om ændringer af klimaskærmen.

KONTAKT OS